Okul öncesi dönemde sanat eğitimi çocukların yaratıcıklarını geliştiren büyük bir potansiyele sahiptir.Duygularım sanat etkinlikleri ile kendilerini ifade etme imkanı bulmakta ve rahatlamakta, kendilerine özgü yeni ürünler oluşturarak doyuma ulaşmaktadır.

Çocukların büyüme ve gelişme dönemleri önemli ve en hızlı evresini içeren 0-6 yaş dönemi içinde çocuğun eğitiminde sosyal, duygusal, bilişsel, psikomotor ve diğer gelişmelerine erken yaşlarda rehberlik etmek büyük önem taşımaktadır. Çocukların yoğun olan yaratıcılık ve estetik duygularının erken yıllarda desteklenmemesi ileriki yıllarda yaratıcı, üretken ve çevrelerindeki güzellikleri algılayan bireyler olmalarını da engelleyebilmektedir.Sanat eğitiminin çocuğun kendisini ifade etmesini yanı sıra birçok yararı vardır.Bunlar yaratıcı düşünceyi geliştirir.Çocuğun duygusal rahatlamasını sağlar.Çocukların kendilerini tanımalarını ve özgüveninin gelişmesini sağlar .Çocuklara estetik duyarlılık kazandırır.Çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirir.Çocukların başkalarını anlama ve hoşgörü geliştirmelerine yardım eder.Çocukta iyi çalışma alışkanlıklarını ve sorumluluk duygusunu geliştirir.Çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi,onun zeka, kişilik,yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da büyük önem taşır.