Çağdaş eğitim anlayışının benimsendiği okulumuzda PDR Hizmetleri, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temeline oturtulmuştur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle öğrenciyi bir bütün olarak her yönü ile tanımaya çalışıp, bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamızın nedeni öğrenci ile ilgili tüm okul çalışanlarının ayni anlayış ve is birliği içinde hareket etmeleridir.


PDR çalışmalarımızda Öğrenci Odaklı bir anlayış benimsenmektedir. Öğrenci sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Öğrencinin kendine özgü yeteneklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik yönden gelişebilmesi için aileler, öğretmenler ve öğrencilerle çalışmalar sürdürülmektedir. PDR hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, olumlu ve güçlü yönlerini görmesi ve geliştirmesi, yasam boyu karşılaşacağı problemlere çözüm yolları bulma yetisi kazanması ve kendi kendine yeterli hale gelmesine olanak sağlanır.

Öğrencilerimizin normal gelişim süreci içerisinde karşılaşabilecekleri güçlükleri sorun haline gelmeden çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten servisimizin hedefleri, öğrencilerimizin;

- Kendilerini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilen,
- Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulabilen,
- Kendisi için uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilen,
- Var olan tüm ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen, programlı çalışmanın önemini kavramış,
- Hayata olumlu bakabilen, hoşgörü ve saygıyı ön planda tutan,
- İnsanlarla etkili iletişim kurabilen, insan ilişkilerine değer veren,
- Her bireyin değerli olduğuna inanarak, bireysel farklara önem veren onların duygularını anlamaya çalışan,
- Okul kurallarına uyan,
- Mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda PDR servisi çalışmalarını eğitsel, kişisel ve mesleki alanda yürütür. Bu çalışmalar öğrenciyi tanıma, izleme, destekleme ve yönlendirme şeklinde yapılmaktadır.

Bu hedeflerimize ulaşabilmede PDR farklı yaklaşımları ve gelişmeleri izleyip, teknolojiden en etkin biçimde faydalanmayı temel ilke edinmekteyiz. PDR Servisimiz, öğrencilerimizi Osmaniye Özel Bilge Atabey Kolejinden mezun oluncaya kadar çeşitli uygulamalarla tanımaya çalışmakta ve her öğrenci için tuttuğumuz dosyalar gizlilik ilkesine uyularak sadece servisimiz tarafından, öğrencilerimizin gereksinimleri doğrultusunda, gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Sayın velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz gereksinim duydukları her an PDR servisimize başvurabilirler.