•  İlkokul ve ortaokul kademesinde öğrencilerimize "Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları" konulu seminerler düzenlendi.
  •  5.sınıf öğrencilerimize Ergenlik Döneminin özelliklerini tanımaları amaçlı bilgilendirme semineri düzenlendi.
  •  İlkokul ve ortaokul kademesinde "Zorbalıkla Başa Çıkabilme" konulu seminerler düzenlendi.
  •  İlkokul kademesi ve 5.sınıflarda "İletişim ve Empati" konularında seminerler düzenlendi.
  •  Değerler Eğitimi kapsamında Rehberlik birimi tarafından "Özgüven " konulu sınıf içi etkinlikler düzenlendi